Η ιστορία εστιάζει στην τάξη 1-7 της Ακαδημίας Tennomifune, όπου όλοι οι μαθητές με “κακό κάρμα” ή κακή τύχη έχουν...